Bibliografie selectivă privind motivele populare:

Alexandru Dima,  Arta populară și relațiile ei, București,1971.
Ana Pintelescu , Modele de cusături românești, București, 1971.
http://www.slideshare.net/
Angela Paveliuc Olariu: Artă Populară din Zona Botoșanilor – Portul popular; Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă al Județului Botoșani, Muzeul Botoșani, 1980 (pdf)
Angela Paveliuc Olariu: Arta populară din Zona Botoșanilor; Scoarțe și lăicere; Comitetul pentru Cultură și Educație Socialistă al Județului Botoșani, Muzeul Botoșani, 1976 (pdf)
Constantin Prut, Calea rătăcită: o privire asupra artei populare românești, București, 1991.
Cornel Irimie, Portul Popular din Zona Perșanilor – Țara Oltului, https://www.scribd.com
Dimitrie Comşa, Din ornamentica română: Album artistic reprezentând 284 broderii şi ţesături după originalele ţărăneşti (DISPONIBIL ONLINE prin Biblioteca Digitală a României, DACOROMANICA www.dacoromanica.ro sau http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R/)
Doina Işfanoni, Paula Popoiu, Costumul românesc de patrimoniu, Bucureşti, 2007.
Ecaterina Tomida, Cusăturile şi broderiile costumului popular din România, Bucureşti, 1972.
Elvira Zamfirescu-Talianu,  Modele de broderie pentru ornamentație interioară, București, 1975.
Elena Avramescu, Florea Bobu Florescu, Broderiile la români, Bucureşti, 1959.
Emilia Pavel, Scoarțe și țesături populare, București, 1989.
Florea Bobu Florescu şi Paul Petrescu (red. resp.), col. de aut. Gheorghe Aldea, Roswith Capesius, Nicolae Dunăre, Arta populară românească, Bucureşti, 1969.
Georgeta Roşu (autor şi coordonator), Costumul tradiţional în România, Bucureşti, 2011.
Georgeta Stoica, Aurelia Doaga, Interioare româneşti: ţesături şi cusături decorative, Bucureşti, 1977.
Georgeta Stoica, Paul Petrescu, Arta populară românescă, Bucureşti, 1981.
Georgeta Stoica, Rada Ilie, Portul Popular din județul Olt, 1981 (pdf scanat de Muzeul județean Slatina)
Georgeta Stoica, Paul Petrescu, Dicţionar de artă populară, Bucureşti, 1997.
Gheorghe Brătiloveanu, Mihai Spînu, Zona etnografică Suceava, Bucureşti, 1987.
Gheorghe Oprescu, Arta ţărănească la români: Lucrare însoţită de cincizeci şi opt tabele de ilustraţii (DISPONIBIL ONLINE prin Biblioteca Digitală a României, DACOROMANICA www.dacoromanica.ro sau http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R)
Ion H. Ciubotaru, Arhitectura tradiţională. Textilele de interior. Portul popular de sărbătoare, vol. I, Iaşi, 1998.
Marcela Focşa, Romulus Vulcănescu, România: din tezaurul portului popular tradiţional, Bucureşti, 1977.
Maria Bâtcă, Costumul popular românesc, Bucureşti, 2006.
Maria Cioară, Zona etnografică Rădăuţi, Bucureşti, 1979.
Maria Formagiu Hedvig, Portul popular din România. Catalog tipologic, Bucureşti, 1974.
Marina Marinescu, Arta populară românească: ţesături decorative, Bucureşti, 1964.
Marina Marinescu, Arta populară românească: ţesături decorative, Cluj-Napoca, 1975.
Nicolae Dunăre, Broderia populară românească, Bucureşti, 1985.
Nicolae Dunăre, Al. Comănescu, Ornamentica tradițională comparată, Bucureşti, 1979.
Nicolae Iorga, L’arte popolare in Romania (DISPONIBIL ONLINE prin Biblioteca Digitală a României, DACOROMANICA www.dacoromanica.ro sau http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R)
Paul Petrescu, Elena Secosan, Arta populară: îndreptar metodic, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, 1966.
Paul Petrescu, Elena Secoşan, Portul popular de sărbătoare din România, Bucureşti, 1984.
Paul Petrescu, Georgeta Stoica, desene: Radu Dan, Arta populară românească, Bucureşti, 1981.
Pamfile Tudor, Lupescu Mihai și Marian S. Fl.; ed. îngrijită, pref. și note de Petre Florea, Cromatica poporului român, București, 2002.
Pamfile Tudor, Industria casnică la români: Trecutul şi starea ei de astăzi: Contribuţiuni de artă şi tehnică populară (DISPONIBIL ONLINE prin Biblioteca Digitală a României, DACOROMANICA www.dacoromanica.ro sau http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R)
Tancred Bănăţeanu, Gheorghe Focşa şi Emilia Ionescu, Arta populară în Republica Populară Română: port, tesături, cusături, Bucureşti, 1957.
Tancred Bănăţeanu, au colab.: Boris Zderciuc, Mileana Pauncev, Hedviga Formagiu…, pref. de Emil Condurachi, Arta populară bucovineană, Suceava, 1975.