Mehedinți

Motive populare din zona Plaiul Cloșani

 

Motive populare din zona Plaiul Cloșani, județul Mehedinți

Originar din satul Ludu, comuna Ponoarele, jud.Mehedinţi, Ion Dumitraşcu este cunoscut azi nu doar ca interpret de folclor, ci şi ca deţinătorul unei impresionante colecţii de costume populare şi ţesături de interior din Plaiul Cloşani. Azi colecţia însumează 150 costume femeieşti şi bărbăteşti şi tot atâtea ţesături de interior, scoarţe, ştergare, perne, feţe de masă (realizate între sf sec. IX şi prima jum a sec XX).
Bibliotecar de formaţie, Ion Dumitraşcu a intuit valoarea acestor creaţii de restaurarea şi păstrarea cărora se ocupă de mai bine de 20 ani. Aplecarea spre valorile de patrimoniu din această enclavă etnografică încă nealterată o dovedeşte nu doar prin grija pe care o poartă acestor piese al căror număr creşte de la an la an, dar şi prin realizarea unor albume care cuprind peste 1000 de mostre de broderii, alesături şi dantele, modele care se regăsesc pe componentele costumului popular mehedinţean (ciupag, poale, vâlnic, legătură) şi pe toate tipurile de ţesături de interior. Demonstrează cu aceste eşantioane de un rafinament deosebit talentul şi măiestria creatoarelor din această parte a ţării. “Totul a început acum vreo 20 de ani când, la o curăţenie generală pe care am făcut-o am descoperit o trăistucă ponosită în care mama mea ţinea o mulţime de izvoade care se păstrau din generaţie în generaţie. Prima reacţie a fost să le arunc, dar soţia mi-a sugerat să le păstrăm pentru că sunt lucruri frumoase şi de valoare. Le-am clasificat pe motive, culori, tehnică de lucru şi vechime”. (Ion Dumitraşcu).
Fie că vorbim despre componentele costumului sau de ţesăturile de interior, izvoadele pe care le conţin cele patru albume realizate de domnul Ion Dumitraşcu prezintă motive geometrice, vegetale, zoomorfe şi antropomorfe.
Culorile specifice sunt: negru, vişiniu, brun, albastru; costumul din nordul judeţului este sobru spre deosebire de sud. La fel şi ţesăturile, cromatica se reduce la puţine culori: roşu, negru, albastru, iar la scoarţe găsim negru, roşu, verde, alb, vişiniu, piersăciu, vânăt şi galben.

Informaţiile şi imaginile au fost primite de la Doamna Florentina Pleniceanu, muzeograf în cadrul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier – DROBETA TURNU – SEVERIN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *